Simulace adaptacnich a hojivych procesu kostni tkane

Jaroslav Vtipil

Abstract


Poznatek, ze odezva kostní tkán na vnjsí zatízení vyvolává její adaptaci, je jiz dlouho známý. Kost pracuje tzv. metodou minima materiálu, tedy optimalizuje svoji strukturu tak, aby nesla vnjsí zatízení s vyuzitím minimálního mnozství materiálu (kost dokonale optimalizuje). Jakým zpsobem se toto vsak dje, cím je tento proces ízen (je-li), je v dnesní dob stále nejisté. Projekt, jenz je zde prezentován, si jednak klade za cíl pomoci nalézt odpov na to, jakým zpsobem probíhá odezva kostní tkán na vnjsí zatízení a dále úspsn tento proces simulovat pro jeden libovolný element obecné (lidské) kostní tkán. Na základ tchto element je mozno
nasimulovat chování jakékoliv kosti v lidském tle. Podmínkou je pouze znalost zatízení kosti a moznost jejího modelování pomocí rovinné úlohy (autor v soucasné dob pracuje na rozsíení této simulacní metody do 3D).
Pro simulování chování kostní tkán byla vytvoena (naprogramována) umlá neuronová sít typu Back-propagation. Dále bylo uzito metody konecných prvk programového balíku COSMOS/M. Ucební data neuronové sít byla získána z RTG snímk femuru mladé zeny po provedení resekce a zkrácení koncetiny.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

 

ISSN 1801-1217 (Print)
ISSN 1805-9422 (Online)
Published by the Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering